میلگرد ساده A1 -میلگرد A1- میلگرد ساده – میلگرد غیر آجدار – میلگرد روسی- میلگرد س240-میلگرد مقاوم بالا – میلگرد انعطاف پذیر

میلگرد ساده A1 -میلگردA1– میلگرد ساده – میلگرد غیر آجدار- فروش میلگرد

میلگرد ساده A1 – خصوصیات

این نوع فولاد در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار میگیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه بکار میرود. به فرم و اشکال سیم یا میلگرد است و فولاد,. میلگرد نامیده میشود. البته در موارد خاص از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ های شکل ناودانی., یا قوطی نیز برای مسطح کردن بتن استفاده میگردد. میلگرد ساده A1

آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور آرماتورهای طولی و اصلی. در شنازها بسته میشوند. خاموت نام دارند. از آرماتوربندی بمنظور قوی ساختن ساختمان,سد,پل و غیره استفاده میشود.

آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم آنها را بهم متصل میکند.

رده بندی میلگرد فولادی

در کشورهای مختلف , میلگرد فولادی با استانداردهای متفاوت تولید میگردد. و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در کشور ایران قسمت عمده میلگردهای فولادی که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید میشوند. با استاندارد روسی مطابقت دارند. این نوع فولاد تولیدی طبق استاندارد روسی به سه رده فولاد نوع A-1 – فولاد نوع A-2 , فولاد نوع A-33 تقسیم میشود.

انواع میلگرد

1:: فولاد A-1 : از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی {تنش گسیختگی} آن بترتیب 2400 – 3600kg بر سانتیمتر مربع میباشد. میلگرد ساده A1

2:: فولاد A-2: از نوع آجدار با مقاومت تسلیم 3400 و مقاومت کششی. 5000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

3:: فولادA-3: این نوع فولاد نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم. بر سانتیمتر مربع است.

از نظر تنوع قطر و ضخامت میلگردها نیز استانداردهای تولیدکنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است. میلگردها تا قطر 40mm ساخته میشوند.

روش مجاز و قابل استفاده برای جوشکاری میلگردها به یکدیگر. جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد است. که با استفاده از اعمال فشار جین حرارت دادن با گاز اکسیژن و استیلن صورت میپذیرد.

میلگرد A1

میلگرد A1 با تنش جاری 2300kg بر سانتیمتر مربع . و تنش گسیختگی 3800kg بر سانتیمتر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی – در زمان گسیختگی – 25% بعنوان میلگرد نرم شناخته میشود. و عمدتاً به صورت صاف و بدون آج است. این نوع میلگرد فولادی برای آهنگری. تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است. بطورکلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته میشود.میلگرد ساده A1

میلگرد A2

میلگرد A2:این نوع میلگرد با تنش جاری 3000kg بر سانتیمتر مربع و تنش گسیختگی 5000kg بر سانتیمتر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی. – در زمان گسیختگی – 19% بعنوان میلگرد نیمه خشک – ترد- و نیمه نرم شناخته شده. که بصورت آجدار و عمدتاً آج فنری شکل است. میلگرد A2 برای عملیات ساختمانی و خصوصاً خاموت زنی مناسب است. و انجام عملیات جوشکاری, بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده که البته توصیه میشود در صورت امکان از جوشکاری بر روی آن پرهیز گردد.

میلگرد A3

میلگردA3 با تنش جاری 4000kg بر سانتیمتر مربع و تنش گسیختگی 6000kg بر سانتیمتر مربع و تغییر شکلل نسبی پلاستیکی – در زمان گسیختگی -.14% بعنوان میلگرد خشک – ترد -., مناسب عملیات ساختمانی بوده که به صورت آجدار و عمدتاً آجدار جناقی است. برای عملیات آهنگری و تغییر شکل بسیار با زوایای تند مناسب نیست. و هم چنین به هیچ وجه جوشکاری بر روی آن مجاز نیست.

انواع میلگردها بر پایه استاندارد و آنالیز

  • میلگرد س 240 {میلگرد ساده} A1 میلگرد
  • میلگرد آج 3400 {میلگرد آجدار مارپیچ}
  • میلرگرد آج 400 {میلگرد آجدار جناقی}
  • میلگرد آج 500 {میلگرد آجدار مرکب}

هنگامیکه نام میلگرد A2 را میشنوید. آگاه باشید که منظور همان میلگرد آج 340 است. و منظور از میلگرد A3, همان میلگرد آج 400 است. فقط نامها ثبت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملاً متفاوت است.

روش تشخیص میلگرد آج 340 و میلگرد آج 400

در آج 340, آج ها با زاویه 45 درجه و به صورت مارپیج است., در آج 400 زاویه آجها 45 درجه است. ولی اگر از رو برو به میلگرد نگاه کنید., آجها بصورت جناقی {هفت و هست} است.

میلگرد ساده A1

خواص مکانیکی میلگردها:::: تست کرنش و کشش و خمش

تنش تسلیم :: حداکثر نیروی است . که به میلگرد وارد و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمیگردد. اگر مقدار نیرو افزایش یابد. میلگرد به حالت اولیه بر نمیگردد. و برای همیشه تغییر شکل میدهد. خاصیت برگشت پذیری را خصوصیت الاستیکه و خصوصیت برگشت ناپذیری آن را خصوصیت پلاستیک مینامند. در طراحی ها, عامل انتخاب میلگرد,. میزان تنش تسلیم است. به همین دلیل این خاصیت بسیار مهم است. میزان تنش تسلیم در نام گذاری میلگردها موثر است. در میلگرد آج340 حداقل تنش تسلیم این نوع میلگرد, 340 مگاپاسکال (MPA) میباشد.

میلگرد ساده A1رد

مقاومت کششی :: بیشترین نیروی کششی است. که جسم قبل از شکست تحمل میکند. واحد آن پوند بر اینج مربع است. خصوصیت مقاومت کششی میلگردها را میتوان با عملیاتی همچون آلیاژ کاری,. سردکاری, یا عملیات حرارتی افزایش داد. عبارات متشابهی که برای مقاومت کششی بکار میرود. شامل استحکام کششی تاو کششی TENSIE STRENGTH. در آزمایش کشش و ازدیاد طول نسبی, میزان انعطافپذیر بودن و یا شکننده بودن میلگرد مشخص میشود.

Our message to alloy steel manufacturers and suppliers in Asia

Rasoul Dalakan Steel with quarter of century of experience in the field distribution of alloy steels. alloy sheets . operate in Iran. and ready cooperate with factories and companies to supply and. explain all types of alloy steels inside in Iran. Has the ability to obtain sales representation of. products fo steel companies in Iran.

Dear manufacture an supplier of alloy steel in Asia

for your effective communication with the management of our. international sales department by. E – mail: Fooladrasuldalakan@gmail.com or connect to the mobile number 00989122136675 . in software Whats App in the form of text without voice and video call . We will be very happy to be able work with. your products in Iran. Thank you for your attention.

فروش عمده – قیمت روز – میلگردهای غیر آجدار – میلگرد ساده – میلگرد فولاد – A1
میلگرد A1-bar A1-مقاوم بالا- نرم و انعطاف پذیر-میلگرد ساده A1-www.fooladrasuldalakan.com

فولاد رسول دلاکان با ربع قرن تجربه گرانبها در زمینه فروش و عرضه انواع فولاد آلیاژی – انواع ورق آلیاژی در سراسر ایران فعالیت مینماید.

مشاوره رایگان و کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی محصولات ما از طریق ارتباط مستقیم با بخش فروش فراهم گشته است. از اینکه ما را برای خرید فولاد و ورق آلیاژی مورد نیاز خویش انتخاب مینمایید از شما سپاسگزاریم.

ارتباط موثر با ما: 09122136675 – 02128423820

برخی از محصولات ما شامل:

A1 – میلگرد ساده – میلگرد آلیاژی – میلگرد فولادی – تسمه – نبشی – ناودانی – پروفیل – فولاد آلیاژی – ورق آلیاژی – X52 – Mo40 – Ck45 – ST52 – . GLA – SPK – CMSK – آموتیت – نیکل. – اینکونل – هسته لوی – ورق دریایی – ورق مخازن بخار.- ضد سایش – ضد اسید – m200 – آتشخوار – درز دار – بدون درز. – گرمکار – سردکار – فولاد ابزار – فولاد حرارتی و..

API GLA mo40 ST37 آستنیت آلومینیوم آلیاژ استنلس استیل استیل 304 استیل 316 تسمه فولادی تولید فولاد فولادck45 فولاد st52 فولاد ابزار spk فولاد خشکه هوایی فولاد زنگ نزن فولاد ضد زنگ فولاد ضدسایش فولاد قالب پلاستیک فولاد کربنی فولاد گرمکار قوطی پروفیل لوله آتشخوار لوله فولادی لوله مانیسمان کربن استیل مانیسمان متالورژی مقاطع فولادی میلگرد mo40 میلگرد آلیاژی میلگرد فولادی نیکل هاردوکس ورق a36 ورق a283 ورق A516 ورق st37 ورق st52 ورق آتشخوار ورق آلیاژی ورق دریایی ورق ساختمانی ورق ضدسایش پروفیل آلومینیوم

=