فولاد 6580-میلگرد 6580-تسمه 6580-فولاد vcn 200-میلگرد vcn200-تسمه 6580-کم آلیاژ

فولاد 6580-میلگرد 6580-تسمه 6580-فولاد vcn200-میلگرد vcn200-تسمه 6580-فولاد کم آلیاژ-فولاد 6580-فولاد vcn، مخفف فولاد vanadium carbide nitride ممی باشد. یکی از ویژگی های این فولاد، قابلیت عملیات حرارتی بسیار خوب آن است. فولاد vcn، در برابر گرما مقاوم بوده. بنابراین در ساخت قطعات و دستگاه هایی که در معرض بارهای کششی، خمشی و پیچشی قرار دارند، کاربرد دارد.Heat treatable steels-از دیگر ویژگی های این فولاد به مقاومت بالا در برابر شکست می توان اشاره نمود. از گروه های اصلی فولاد VCn100،VCn150،VCn 200، می باشند. که هرکدام در صنعت کاربردهای خاص خود را دارند. کاربرد فولاد VCn200 در مقایسه با سایر انواع فولاد VCN گسترده تر است.فولاد VCN200، که به آن فولاد 6580 نیز گفته می شود، عملیات حرارتی پذیر، کم آلیاژ حاوی نیکل، کروم و مولیبدن است. این فولاد به دلیل چقرمگی و توانایی ایجاد مقاومت بالا هنگام عملیات حرارتی و حفظ مقاومت به خستگی، شناخته می شود. فولاد 6580 بسیار محبوب و متنوع است. این فولادها را می توان از طریق عملیات حرارتی به استحکام کششی مطلوب رساند.از فولاد vcn200، برای ساخت چرخ دنده های فرود هواپیما. چرخ دنده های انتقال نیزو و محورها و سایر قطعات ساختاری، قطعات مهندسی عمومی، چرخ دنده های سخت شده. اتصالات میله، پیچ و مهره و لوله تفنگ استفاده می شود.کاربرد:در صنایع ماشین سازی جهت تجهیزات با استحکام و چقرمگی بالا مانند: پلوس، محورها، قطعات تحت اصتحکاک.فولاد 6580، در محدوده دمایی 860-830 سخت می شود. و پس از آن در روغن سردسازی می شود. دمای کوئنچ براساس آزمون جامینی (تست میزان سختی پذیری فولاد) 850 درجه سانتی گراد است.یکی دیگر از روش های عملیات حرارتی که می توان روی فولاد 6580 انجام داد: تمپرینگ می باشد. دمای تمپر کردن فولاد VCN200 حدود 660 -540 درجه سانتی گراد است.یکی از روش های شکل دهی فولاد، آهنگری یا فورجینگ می باشد. آهنگری فولاد vcn200، در محدوه دمای 1100 – 900 درجه سانتی گراد انجام می شود.