فولاد S355-ورق S355- فولاد ساختمانی-فولاد سازه ای–فولاد سبک

فروش فولاد نورد سرد-فروش فولاد نورد گرم-فروش فولاد نسوز-فروش فولاد ضد خوردگی-فروش فولاد کربنی -فروش فولاد زنگ نزن-فروش انواع استیل-(فروشگاه فولاد رسول دلاکان) ((ارتباط با واحد فروش 09122136675-02128423820))

فولاد S355-ورق S355- فولاد ساختمانی-فولاد سازه ای–فولاد سبک-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا

فولاد S355-ورق S355- فولاد ساختمانی-فولاد سازه ای–فولاد سبک-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا

فولاد S355-ورق S355- فولاد ساختمانی-فولاد سازه ای–فولاد سبک-فولاد ضد خوردگی- فولاد مقاوم بالا
کاربرد فولاد S255
1-همه ساله حدود 25 درصد برخی از فولاد سبک در جهان در ساخت ساختمان سازی استفاده می شود.
2-محافظت در برابر خوردگی-برای روکش دائمی، سطح فلز باید از قبل زمینه سازی لازم را دنبال کند.
3- فولاد S355 حداقل 30 سال در برابر خوردگی مقاوم است.

اثر عملیات حرارتی بر روی رفتار ترک خستگی در اتصالات مورد جوشکاری از جنس S355 تحت بارگذاری خمشی

زمینه جوشکاری در تحقیقات فراوانی بر روی آلیاژها و مواد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر، محققین به دنبال بررسی. اثر عوامل مختلف بر روی طول عمر اتصالات مورد جوشکاری در تجهیزات مختلف، هستند. برای نمونه، نوع بارگذاری، نوع عملیات حرارتی، شرایط محیطی. اثر هندسه جوشکاری و غیره، دستیابی به عملکرد صحیح و قابل اطمینان بخش ها. و اتصالات در قطعات، کماکان یک موضوع مهم مهندسی است. این الزامات در مورد دستگاه های مورد استفاده در معدن نیز وجود دارد.

تلاش برای افزایش کیفیت و نیز تعمیق دانش در مورد رفتار المان های موجود در این دستگاه ها. بر اطمینان حاصل کردن از ایمنی عملکرد این ابزارها مؤثر است. بنابراین، برای دانستن رفتار و طول عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده. محققین تست های مختلفی را بر روی نمونه های اتصالات مورد جوشکاری انجام دادند. که برخی از آنها بدون عملیات حرارتی بوده است. بایستی تأکید شود که این نوع اتصالات عموماً در ساخت دستگاه ها و تجهیزات معدن، بکار می روند.

در مقاله ای که در مجله International Journal of fatique منتشر گردید. رشد ترک خستگی در نمونه های مورد جوشکاری از جنس فولاد S355، که تحت تنش خمشی قرار گرفتند. مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع فولاد به صورت گسترده در کاربردهای مختلف مهندسی به کار می رود. از فرآیند TIG تحت آرگون برای جوشکاری این نمونه ها استفاده شد. این نمونه ها به دو دسته تقسیم شدند و بر روی یک سری عملیات حرارتی انجام شد. و سایر نمونه ها بدون عملیات حرارتی بررسی شدند تا اثر عملیات حرارتی بر روی رشد ترک خستگی مشخص شود. عملیات حرارتی آنیل کاری در دمای 630 درجه به مدت 2 ساعت انجام شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که میکرو سختی اتصالات جوشکاری شده بدون عملیات حرارتی. به صورت یکنواخت توزیع نشد و میکروسختی فلز پایه، کم تر از بخش های جوش بوده است. بیشترین میکروسختی در نمونه بدون عملیات حرارتی در ناحیه HAZ مشاهده شد. (فلز پایه 197، و بخش های جوشکاری شده بین 197 تا 274 HV). پس از عملیات حرارتی، میکروسختی یکنواخت شد و به بین 125 تا 154 HV رسید.

نتایج مربوط به رشد ترک خستگی نشان داد که بیشترین طول عمر برای نمونه های بدون عملیات حرارتی حاصل شدند. نمونه های دارای جوش نبشی مقعر که تحت عملیات آنیلینگ قرار گرفتند. رشد ترک خستگی در 15100 سیکل شروع شد. و نمونه در سیکل 19000 ام، شکست نمونه های بدون عملیات حرارتی بیشترین طول عمر را نشان دادند. که شروع رشد ترک در سیکل 69000 شروع شد و سیکل 77500 شکستند. نتایج با روند مشابه برای جوش محدب نیز بدست آمد. همچنین مشخص شد که رشد ترک های خستگی در مکان تمرکز تنش بوده است. و مکانیزم رشد ترک خستگی در هر دو نوع جوش، یکسان بود.

این پژوهش می تواند به صورت مستقیم در صنایع مرتبط به کار رود. و موجب افزایش طول عمر و عملکرد قطعات مورد استفاده در صنایع گردد.

آنیل

عملیات های حرارتی مختلفی تحت عنوان کلی بازپخت طبقه بندی می شوند. این فرآیند ها ممکن است برای کاهش سختی یا استحکام، حذف تنش های پسماند، بهبود قابلیت ماشین کاری. بهبود سفتی، بازگردانی قابلیت شکل پذیری، اصلاح اندازه دانه ها. کاهش تفکیک، پایدار سازی ابعاد، با تغییر خواص الکتریکی یا مغناطیسی مواد انجام شود.

بازپخت فولادها

بازپخت یا انیلینگ در فولادهای کربنی ساده در حالت کلی یک میکروساختار فریت – پرلیت (Ferrite-Pearlite) تولید می کند. برای بهبود قابلیت ماشین کاری یا عملیات سرد، بهبود خواص مکانیکی یا الکتریکی یا ترقی در پایداری ابعادی. می توان از فرایند بازپخت استفاده کرد. انتخاب یک فرآیند بازپخت صحیح برای بدست آوری ترکیب مناسبی از خواص مورد بیان. نیازمند یک مصالحه بین خواص می باشد. نام هایی که برای فرآیند بازپخت انتخاب می شوند خود گویای خواص نهایی هستند.

فولاد ساختمانی

فولاد ساختمانی یک اصطلاح کلی برای مواد فولادی است که. برای ساخت مصالح ساختمانی در اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از پروفیل های فولادی به شکل یک تیر بلند است. که مشخصات یک مقطع خاص را دارد. شکل پروفیل های فولادی، اندازه، ترکیب شیمیایی، مشخصات مکانیکی مانند مقاومت. شیوه های ذخیره سازی و غیره با استفاده از استانداردها در اکثر کشورهای صنعتی تنظیم می شود.

پروفیل

شکل پروفیل موجود در بسیاری از استانداردهای مورد انتشار در سطح جهان مورد توضیح قرار گرفت. و تعدادی مقطع ویژه و اختصاصی نیز موجود است.

اکثر پروفیل های فولادی مانند تیرهای با مقطع I، گشتاور دوم سطح بالایی دارند. به این معنی که از نظر سطح مقطع بسیار قوی هستند. و در نتیجه می توانند میزان بار زیادی را بدون تغییر شکل درخور اهمیت تحمل کنند.

فولاد رسول دلاکان

با سالها تجربۀ ارزشمند و گرانبها در عرصه تأمین و توزیع انواع ورق آلیاژی و انواع فولاد آلیاژی. با گواهینامه ها و آنالیزهای معتبری که ضمیمه محصولاتش به مشتریان خویش ارائه داده است. توانسته رضایتمندی مشتریان خویش را همواره فراهم آورد.
صنعتگر شریف و گرامی از اینکه ما را جهت خرید کالا (فولاد آلیاژی). مورد نیاز خویش انتخاب می نمایید از شما سپاسگزاریم.

ارتباط با ما
09122136675 – 02128423820
واتس آپ: 09122136675
اینستاگرام: fooladdalakan
ایمیل : fooladrasuldalakan@gmail.com